LIÊN HỆ HOTLINE: 0906 05 6261- Mr. Quân
DoPhuQuy's Blog

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Công Bố 33 Ngân Hàng Được Bảo Lãnh Nhà Việt Nam

Ngày 12/8 vừa qua, danh sách 33 Ngân hàng Thương mại có đủ điều kiện được tham gia bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án BĐS để cho thuê mua và bán nhà ở hình thành trong tương lai đã được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dưới đây là danh sách cụ thể của 33 Ngân hàng Thương mại có đủ điều kiện được tham gia bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án BĐS: 
các ngân hàng thương mại tham gia bảo lãnh
Thông tư 07/2015 cũng được ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước trước đó, đã quy định về hoạt động bảo lãnh của các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngoài. Trong đó cũng nêu ra quy định về việc bảo lãnh cho thuê mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai. 
Thông tư 07 đã quy định, Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực chính thức từ ngày 1/7/2015. Để giúp quyền lợi của người mua nhà được bảo đảm, theo Luật Kinh doanh BĐS, chủ đầu tư chỉ được phép cho thuê mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai nếu được ngân hàng thương mại đứng ra bảo lãnh. 
Nếu doanh nghiệp thực hiện giao nhà không đúng theo tiến độ đã cam kết, Ngân hàng thương mại sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm hoàn trả khoản tiền ứng trước cùng những số tiền khác cho người mua nhà khi phát hành bảo lãnh cho chủ đầu tư

0 nhận xét:

Đăng nhận xét